odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
11. Sprint Cup
19.04.2014 21:35:31
Již 11. rocník tradicního závodu Sprint Cup se konal tuto sobotu 19.4. v Benátkách nad Jizerou. Krásné slunecne po?así a hojnost kvalitních bruslaru zarucovalo pekné zavody. Výsledky naleznete zde: Výsledky 11.SPRINT CUP 2014
LE-Skate Race,Leipzig 12.-13.4. 2014
17.04.2014 10:23:08
Radek Fajkus p?ivezl st?íbro z dráhových závod? v Lipsku v kategorii žáci A13. (3 x 2.místo na jednotlivých tratích). Ve stejné kategorii skon?il Zden?k Sejpal na 4.míst? celkového po?adí. Také další ?lenové rodiny Fajkusových byli úsp?šní, pan Roman (muži 40 let) v závod? na 500m vybojoval 2.místo a Markétka (dívky B11) 7.místo. Jan Sazama se umístil v žácích A12 na 8.míst?.
Výsledky: www.LE-Skate.de
Inline závody v hale, Geisingen12-13.4. 2014
17.04.2014 09:38:06
Míša Sejpalová se umístila na mezinárodních závodech v geisingenské aren? na 12.míst? celkového po?adí juniorek B (29 startujících). Nejlepšího umíst?ní dosáhla na trati bodovacího závodu na 3000m - 10.místo, ?as 4.42,281.
Výsledky na: www.arena geisingen-international.de.

CZECH INLINE OPEN 2014
30.01.2014 11:55:11
Termín letošního již 14. ro?níku Czech Inline Open v Benátkách nad Jizerou je 28.-29.6.2014!!! Více informací již brzy na www.speedskating.cz/cio.
ME junior? a kadet?, 11.-13.7. 2013, Geisingen, GER
07.08.2013 08:00:32
ME junior? a kadet? , 11. – 13.7. 2013, Geisingen,GER.

?eskou republiku v kategorii kadetek reprezentovala vyrovnaná trojice dívek. Michaela Sejpalová (KSB Benátky)se v celkovém hodnocení kadetek na ME podle výsledk? v jednotlivých disciplinách se umístila z našich reprezentantek nejlépe, na 17.míst?. Tereza Bohumská 18.místo a Julie Stodolová(ob? KSBM Praha) vzhledem k DQ na 5000m/E na 22.míst?. Nejlepší umíst?ní závodnic na jednotlivých tratích: Julie Stodolová 9.místo (31 startujících) v závod? na 3000m/P, M.Sejpalová 13.místo (31 start.) na 3000m/P, Tereza Bohumská 15.místo (30 start.) na 300m a 15.místo na 5000m/E. Trojice t?chto dívek byla úsp?šná v závod? štafet. Kadetky postoupily do finálového závodu a m?ly reálnou šanci na zisk medaile. Pro chybnou p?edávku v záv?ru závodu byly ale diskvalifikovány. Kadet Jan Hemer na lepší než 23.místo(29 start.) na 3000m/P nedosáhl.
Nejúsp?šn?jším naším brusla?em v kategorii junior? B se stal Michal Prokop (BK Náchod) velmi dobrým 8.místem(30 startujících) v závod? na 1000m a 12.místem (31 start.) v závod? na 10 000m/E. Šimon Pravda (KSBM Praha) dosáhl na 10.místo v závod? na 1000m, Jaroslav Klícha (KSBM Praha) byl 25.(34 start.) v závod? 5000m/P. Štafeta junior? závod nedokon?ila. Juniorka B Kate?ina Novotná (BK Náchod) odjela z ME s nejlepším umíst?ní na 10 000m/P – 19.místo(29 start.)
J.Pa?ík
ME senior? a junior? 29.6.-6.7. 2013, Almere NED.
12.07.2013 07:24:45
Reprezenta?ní výb?r se zú?astnil na ME závod? na dráze i na silnici. Malý po?et startujících a zú?astn?ných zemí byl patrný p?edevším v juniorských kategoriích. Juniorka Klára Prokopová dosáhla nejlepšího umíst?ní v závod? na 300m na dráze. Její 8.místo z 15.ú?astnic je ovšem poznamenáno faktem, že ?asem porazila jen dv? soupe?ky. Druhý z junior? Lukáš Vevera se neprosadil v žádném závod?, nejlépe se umístil v závod? na 500m na silnici, 15.místo/19.startujících. V seniorské kategorii zopakoval dobré výkony z posledních let Mat?j Pravda 12.místem na 15 000m eliminace na dráze. Ond?ej Suchý se vyburcoval k lepším výkon?m až v závodech na silnici. 16.místo na 10 000m/P stejn? jako 29.místo(63 startujících) v maratónu se ztrátou 14 vt. na vít?ze si zaslouží pozornost. Mat?j Krupka dosáhl nejlepšího umíst?ní 21. v závod? na 10 000m P/E na dráze a asi stejnou hodnotu má jeho 22.místo na 20 000m E na silnici. Filip Adlt dojel v závod? na 10 000m/P na silnici na 25.míst?.
J.Pa?ík
V Ostrav? triumfovali Y.Guyader a K.Novotná.
22.06.2013 21:32:36
Kate?ina Novotná (KSB Benátky)se v Ostrav? kone?n? do?kala a po t?ech druhých místech v m inulých letech triumfovala v závod? série World Inline Cup v Ostrav?, když ve finiši p?espurtovala Portugalku Martu Nunes a Polku Alexandru Goss. Závod muž? ovládl sv?tový mistr rychlých kole?ek Yann Guyader z Francie p?ed dvojicí Venezuelan?. Druhý byl lo?ský vít?z Leon Alfredo Moreno a t?etí Alexander José Bastidas. Celkem se v Ostrav? p?edstavili reprezentanti ze t?inácti zemí..
WIC ženy:
1. Kate?ina Novotná (Czech National Team) 1:03:25.283 (31,74 km/h)
2. Marta Nunes (Portugal) -0:00.4
3. Alexandra Goss (Poland) -0:00.6
WIC muži:
1. Yann Guyader (EOSkates World Team, France) 54:29.933 (36,95 km/h)
2. Leon Alfredo Moreno (Uus Maa Team, Venezuela) -0:00.2
3. Alexander José Bastidas (Uus Maa Team, Venezuela) -0:00.2
9. Ond?ej Suchý (Czech National Team) -0:02.2

Inline pro život: Hobby brusla?i s vlastními závody
10.06.2013 15:13:34
Druhý díl seriálu Inline pro život – LifeInLine Tour 2013 hostí popáté Ostrava. Sv?tový Inline Cup startuje 14. kv?tna v Ostrav? na Hlavní t?íd?, kde se tradi?n? setkávají sv?tové špi?ky v inline bruslení. Generálním partnerem z?stává pojiš?ovna Kooperativa a zásadní novinkou letošního ro?níku je odd?lení svazem licencovaných závodních inline brusla?? a hobby jezdc?. V každém m?st? také bude závodnímu dni p?edcházet Ve?erní Inline Party s hudebním autem a komentá?em Pavla Cejnara podporovaný hlavním mediálním partnerem Evropou 2...
13. CZECH INLINE OPEN - RESUTLS
02.06.2013 22:32:08
Výsledky ze závod? plného dešt? je možné nalézt na stránkách www.speedskating.cz/cio. D?kujeme všem za hrdinskou ú?ast!!! Takové po?así míváme max. jednou za 10 let :-)
Pár fote?ek také naleznete zde: Fotogallery
Fotogallery II
Inline pro život - LifeInLine Tour 2013
14.05.2013 14:15:41
Ve dnech 18. – 19. kv?tna se koná v Hradci Králové dvoudenní inline festival na T?íd? SNP, u hotelu Alessandria. V rámci víkendu prob?hne na ulici 18. kv?tna Ve?erní Inline Party „VIP“, která je ur?ena všem p?íznivc?m bruslení bez rozdílu v?ku ?i pohlaví. Ú?astníci se mohou t?šit na doprovodný program a sout?že o ceny.
Jaké novinky nejen pro "hobíky" jsou pro vás p?ipraveny naleznete zde ZDE a podrobné inforace o ve?erní inline party naleznete ZDE