odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Nestlé LifeInLine Tour - 3. závod ?P
02.06.2009
?eské Bud?jovice

V hlavním závod? na 21 km p?evládal mezi muži taktický boj, jemuž p?ihlížela vit?zka kategorie žen K.Novotná (KSB Benátky), která dojela v nebývale po?etné (p?es 20 brusla?) skupin? muž?. Výkonnostní nevyrovnanost skupiny byla z?etelná a vít?z Križan p?ijel do cíle s náskokem 21vt. díky taktice svého týmu (Ila-Rollblade).
Tra? na výstavišti byla opravena, deštivé p?edpov?di se nevyplnily, organizace až na malé zdržení kv?li elktroinstalaci byla bez problém?....jen mi chyb?lo více místních ú?astník?. Je vid?t, že bud?jovické in-line kluby existují jen formáln?.
Výsledky lze nalezt na www.lifeinline.cz.
J.Pa?ík

Foto na www.magazinline.cz