odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Nestlé LifeInLine Tour
19.05.2009
Praha

Nejrychlejší dívkou do 7 let se stala Markéta Fajkusová (Sokol B?chovice), nejrychlejším chlapcem do 7 let byl Prokop Stodola (KSB DDM Mod?any). V kategorii 8 – 9 let byla nejrychlejší dvojicí Magdalena Stodolová a Lukáš Brabenec (oba KSB DDM Mod?any).
Michaela Sejpalová (KSB Benátky) a Lukáš Karlík (BSO Rabbit) se stali vít?zi závodu na 3 km v kategorii 10 – 11 let. Ve starší kategorii 12-13 let byla nejrychlejší dívkou Tereza Kolesáriková (BK Náchod) a Šimon Pravda (KSB DDM Mod?any). Na startu bylo celkem 74 d?tí.
No a na záv?r d?tského programu se jel závod na 5 km pro kategorie 14-15 let. Z 22 startujících byl nejúsp?šn?jší Michal Slotta (SC Košice) a Lenka Záhumenská (BZK Praha).
Po t?chto, po stránce sportovní, krásných závodech již p?išla na ?adu Fitness Desítka. Obrovský „balík“ 260 brusla?? se vydal na své 4 velké okruhy. Za celkem velmi teplého po?así to sice n?kolik lidí zmohlo d?íve, než se p?edpokládalo, ale to byl velmi napínavý a zajímavý. V záv?re?ném spurtu byl nakonec nejrychlejší Adam Ptá?ník (Powerslide.cz), který tratu zvládl v ?ase20:00,832. Druhý Jan Kramá? (Fila Black Ice) dojel v ?ase 20:00,933 a t?etí Tomáš Holek (BO Ždar) v ?ase 20:02,245. Nejrychlejší ženou se stala Karolína Nováková (ISC Gigasport) – 20:31,370.
Také P?lmaratonský závod zaznamenal historicky nejv?tší ú?ast – celkem bylo na startu 209 brusla??. A závod to byl t?žký, „pouze“ 185 brusla?? závod dokon?ilo. Nejlépe závod zvládl Ond?ej Suchý (BZK Praha 37:19,404, který se 4 kola p?ed koncem pokusil o trhák a od té doby si vytvá?el stále v?tší náskok p?ed ostatními závodníky. Do cíle nakonec dojel s 26 vte?inovým náskokem p?ed Danielem Gwaderou (Polsko) a Arturem Nogalem (Polsko).
V ženách dojela na prvním míst? Kamila Nováková (ISC Gigasport) – 38:36,011. Až více než dv? minuty za ní dojela druhá Renata Karabová (SC Košice) a t?etí Tereza Klimešová (ISC Gigasport).
Kompletní výsledky a fotografie naleznete na www.lifeinline.cz

M.B.