odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
ME junior? a kadet? 2008
23.07.2008
Dánsko

Pro naše brusla?e byla ú?ast na jejich prvním mistrovském závod? p?edevším novou zkušeností a nahlédnutím pod pokli?ku specialist?m, kte?í se in-line bruslení v?nují jako svému hlavnímu sportu po celý rok. Zú?astnili jsme se pouze závod? na silnici, tj. na 400m dlouhém uzav?eném asfaltovém okruhu, mírn? nepravidelného tvaru.
Nejlepšího umíst?ní dosáhli Aleš Gorecki, 10.místo(z 24 startujících) v bodovacím závod? na 5000m a Lenka Záhumenská , 16.místo (z 23 startujících) v bodovacím závod? na 5 000m a 16.místo (26 startujících) v závod? na 1000m. Klára Prokopová byla ve stejném závod? 17. Ostatní umíst?ní našich brusla?? byla horší nejen z d?vod? výkonnostních, ale i dílem pád? a situace na trati. Dob?e rozjetý závod m?la d?v?ata na 10 000m, ale zastavil je hromadný pád.
Evropskou in-line špi?ku v juniorské a kadetské kategorii p?edstavují brusla?i Itálie,N?mecka, Belgie,Dánska,Portugalska a také Francie, která ovšem neobsadila všechny kategorie. Celkové výsledky lze nalézt na www.euro2008-speedskating.dk.

J.Pa?ík

Foto na stránkách ?asopisu www.magazinline.cz