odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
NESTLÉ LifeInLine Tour - ?P 3
10.06.2008
Ostrava

V ženách zvít?zila Andrea Jirk? (NowisTeam), která dojela ve vedoucí skupin?, na druhém míst? skon?ila Renata Karabová (SVK) a t?etí byla s tém?? t?íminutovou ztrátou atletka Tereza Klimešová (Gigasport ISC Praha), která se v letošním roce etablovala do ?eské ženské in-line špi?ky. V juniorkách zvít?zila Nikola Kubelková (BZK Praha). Fitnes desítka nep?inesla žádné p?ekvapení, z ?eských závodník? byli nejlepší Adam Adlt (r.94, BO Ž?ár, vyhrál i závod na 5km) a Klára Prokopová (r.94, BK Náchod, 2.místo v závod? na 5 km).Z ostatních výsledk? lze vyzvednout 1.místo J.Ž?árka a 2.místo M.Prokopa (oba BK Náchod, kte?í svým soupe??m odjeli o 25vt.) v závod? na 3,6 km. Dále 1.místo M.Sejpalové (KSB Benátky) a 2.místo N.Poplové(BK Náchod) v závod? mladších dívek na 3,6 km a 1.místo V.Šaclové (KSB Ostrov) a 2.místo T.Kolesárikové (BK Náchod) v závod? starších dívek na 3,6 km, které svým soupe?kám odjeli také o více než 20 vt. Zlaté medaile si z Ostravy odvezli ze závod? mimo jiné i nejmladší rychlobrusla?i: do 7 let Z.Sejpal (KSB Benátky) do 9 let M.Votruba (DDM Mod?any) a M.Došlá (KSB Benátky) st?íbrnou medaili P.Va?ková (BZK Praha). V Ostrav? se jely podruhé závody ve sprintu, že jejich výsledky po?adatel LILu trochu více nepropaguje. Podle vyjád?ení ú?astník? i internetové diskuse se závody vyda?ily, tra? je výborná a organizace velmi dobrá. Kompletní výsledky lze najít na www.lifeinline.cz.
J.Pa?ík